Menu główne Organizacja inspektoratu
Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Email Drukuj PDF

Określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr. 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład:

 • niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie
 • naruszenia własności
 • sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz
 • wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.


Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego podlegają sprawy dotyczące następujących obiektów budowlanych:

 • hydrotechnicznych
 • kolejowych
 • lotniskowych
 • niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
 • dróg
  • wojewódzkich
  • krajowych
  • ekspresowych i
  • autostrad.
Zmieniony ( Piątek, 19 Wrzesień 2008 07:54 )  

Ważne

Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ (starosta lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).