Menu główne Organizacja inspektoratu
Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Email Drukuj PDF

Określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr. 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład:

 • niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie
 • naruszenia własności
 • sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz
 • wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.


Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego podlegają sprawy dotyczące następujących obiektów budowlanych:

 • hydrotechnicznych
 • kolejowych
 • lotniskowych
 • niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
 • dróg
  • wojewódzkich
  • krajowych
  • ekspresowych i
  • autostrad.
Zmieniony ( Piątek, 19 Wrzesień 2008 07:54 )  

Ważne

Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której toczy się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na podaniu należy nakleić znaczki opłaty skarbowej za podanie oraz za każdy dołączony załącznik (zdjęcia, odpisy, oświadczenia itp.)